GIỚI THIỆU

Mong muốn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thử thách, nâng cao kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn. Nỗ lực tối đa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự nghiệp cá nhân, đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Kinh nghiệm làm việc
 • Quản lý hành chính, thư ký tổng giám đốcCÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MÃ SANH VIMAS., JSC
  08/2006
 • Quản lý hành chính, kế toán ngân hàng, kế toán nội bộCÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG APPSMO., JSC
  03/2015 - 10/2017
 • CÔNG TY TNHH STARVIEW VIỆT NAM
  03/2017-01/2019
Trình độ học vấn
 • Tài Chính Kế ToánĐH DL Đông Đô
  08/2000 - 08/2004
Các kênh liên hệ
Liên hệ