Kinh nghiệm làm việc
 • Senior BrokerVCSC
  2014-04 HIỆN TẠI
Trình độ học vấn
 • Đại Học - Tài Chính – Ngân HàngTrường Đại học Kinh tế tp. Hồ Chí Minh
  2014-06 2014-06
Các kỹ năng
 • Tư Vấn Bán Hàng (5 năm)
  %
 • Môi Giới Chứng Khoán (5 năm)
  %
 • Làm việc nhóm
  %
 • Lập kế hoạch
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ