GIỚI THIỆU

Môi trường làm việc năng động. Làm tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy được khả năng của bản thân.

Kinh nghiệm làm việc
  • Nhân Viên Kinh DoanhCty Thhh Dịch Vụ Việt Chuyên
    Tháng 05-2018 đến 08-2019
Trình độ học vấn
  • Quản Trị Kinh DoanhCao Đẳng Giao Thông Vận Tải 3
    2013 - 2016
Các kênh liên hệ
Liên hệ