GIỚI THIỆU

– Proficient in popular office information (Word, Excel, Powerpoint, Internet, Outlook …). – Proficiency in foreign languages: English. – Good ability to communicate and negotiate. – Ability to arrange, analyze work, solve problems. – Work independently, create, solve problems and make decisions. – Honest and dynamic. Career goals: – Short-term: Having a stable job, becoming an excellent employee, accumulating more experience, training job handling skills effectively, accurately and quickly. – Long-term: Opportunities for career advancement.

Kinh nghiệm làm việc
 • Resort VacationsNhân viê n Chăm sóc Khác h hàng & Quản t rị hợ p đồng
  Tháng 1/2019 - Tháng Hiện tại

  – Tiếp nhận và xử lý mọi thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.
  – Lên kế hoạch thăm hỏi khách hàng.
  – Thiết lập, triển khai khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của khách
  về sản phẩm, dịch vụ, từ đó có phương pháp điều chỉnh hợp lý.
  – Hỗ trợ khách hàng booking phòng và vé máy bay, dịch vụ

  timeshare.
  – Sắp xếp, hỗ trợ các cuộc gặp mặt giữa khách hàng và ban lãnh
  đạo.

  – Receive and handle all inquiries and complaints of customers.
  – Plan to visit and take care the customers
  – Set up, implement surveys, measure the level of satisfaction of
  customers about products and services, thereby have a reasonable
  adjustment method.
  – Support booking rooms and air tickets, timeshare.
  – Arrange meetings between customers and management.
  – Provide courteous, prompt and accurate telephone answering
  service for all dealership personnel.
  – Handle telephone transactions quickly, and courteously. Welcome
  customers to the dealership and provide assistance to them
  providing information, recording messages or forwarding calls.

 • Nhân viê n kinh doanhVinestates
  Tháng 6/2018 - Tháng 12/2018

  – Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
  – Cung cấp thông tin về sản phẩm.
  – Hỗ trợ khách hàng về các thủ tục giấy tờ khi ký kết hợp đồng.
  – Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng cũ để tạo ra một nhóm
  khách hàng thân thiết.
  – Thực hiện các chiến lược phát triển kinh doanh của ban giám đốc.

  – Search for potential customers.
  – Provide information about products
  – Support customers with paperwork when signing contracts.
  – Maintain good relationships with old customers to create a close
  customer group.
  – Implement business development strategies of the board of
  directors.

Trình độ học vấn
 • Quản T rị Kinh DoanhĐại Học Hoa Sen
  Tháng 7/2013 - Tháng 12/2018

  I have had 04 years of studying at the Hoa Sen University. With my
  own learning experiences and hard-working, i will do my best to fulfill
  my assignment.

Các kênh liên hệ
Liên hệ