GIỚI THIỆU

SỞ THÍCH
 • Du Lịch
 • Thể thao
 • Đọc sách
 • Chụp ảnh
 • Xem Phim

Các kỹ năng
 • Kinh Doanh/Bán Hàng (1 năm)
  %
 • Giao tiếp, Đàm phán & Xây dựng quan hệ
  %
 • Lập kế hoạch & Quản lý thời gian
  %
 • Làm việc nhóm
  %
 • Thuyết trình
  %
 • Giải quyết vấn đề
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ