GIỚI THIỆU

Tôi mong muốn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến

Kinh nghiệm làm việc
 • Giám sát tầngROSELAND CENTA AND RORSELAND SWEET HOTEL
  12/2018 - 06/2019

  _ Chịu trách nhiệm về hiệu suất làm việc của nhân viên tầng
  – Tổ chức và tạo điều kiện cho quá trình làm phòng đạt chuẩn.
  – Hàng ngày phân bổ phòng và nhiệm vụ làm sạch chuyên sâu cho các thành viên
  trong nhóm.- Chịu trách nhiệm về sự sạch sẽ của phòng khách, hành lang và các
  khu vực lân cận
  – Kiểm tra các phòng đang có khách và phòng đã check out, đặc biệt chú ý đến nhu
  cầu của khách.
  – Đảm bảo rằng toàn bộ hoạt động được thực hiện theo các tiêu chuẩn đặt ra.
  – Đáp ứng yêu cầu của khách hàng dưới sự gợi ý của cấp trên HKP
  – Quản lý yêu cầu của khách, bao gồm các tiện nghi VIP và liên lạc với các thành
  viên trong nhóm có liên quan
  – Kiểm tra thường xuyên các phòng ngủ của khách để đảm bảo đạt tiêu chuẩn.
  – Nhận thức về tất cả các loại phòng và tiện nghi.
  – Đạt kết quả tích cực từ các truy vấn của khách hàng một cách kịp thời và hiệu quả
  – Tiến hành các thủ tục với đồ vật bị mất và được tìm thấy.
  – Báo cáo các vấn đề bảo trì cho Phòng Bảo trì / Kỹ thuật.
  – Giúp đỡ Quản lý Housekeeping với yêu cầu đào tạo.
  – Đại diện cho nhu cầu của đội với những người khác trong khách sạn.
  – Tuân thủ các quy định về an ninh của khách sạn, quy định về phòng cháy và tất cả
  luật pháp về sức khoẻ và an toàn.
  – Hỗ trợ các phòng ban khác khi cần thiết và duy trì mối quan hệ làm việc tốt.

 • Nhân viên buồng phòngSILVERLAND YEN HOTEL
  03/2018 - 12/2018

  Dọn dẹp buồng phòng theo phân công giám sát hoặc trưởng bộ phận buồng
  phòng. Báo cáo tình trạng hoạt động của tất cả các thiết bị trong phòng: ti vi, tủ
  lạnh, điều hòa, máy nước nóng
  Báo cáo quản lý buồng phòng khi nhận được đồ thất lạc của khách.
  Kiểm tra phòng khách trả, báo cáo khi có hư hỏng, mất mát xảy ra.
  Hoàn tất các công việc do cấp trên giao.
  Duy trì các tiêu chuẩn vận hành của khách sạn.
  Tuân thủ nội quy lao động của khách sạn.

 • Nhân viên buồng phòngPARADISE HOTEL
  3/2017 - 6/2017

  Dọn dẹp buồng phòng theo phân công giám sát hoặc trưởng bộ phận buồng
  phòng.
  Báo cáo tình trạng hoạt động của tất cả các thiết bị trong phòng: ti vi, tủ lạnh, điều
  hòa, máy nước nóng
  Báo cáo quản lý buồng phòng khi nhận được đồ thất lạc của khách.
  Kiểm tra phòng khách trả, báo cáo khi có hư hỏng, mất mát xảy ra.
  Hoàn tất các công việc do cấp trên giao.
  Duy trì các tiêu chuẩn vận hành của khách sạn.
  Tuân thủ nội quy lao động của khách sạn.

 • Nhân viên kinh doanhCÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI THỰC PHẨM TH
  6/2016 - 12/2016

  Lập kế hoạch công tác tuần, tháng trình Trưởng phòng kinh doanh duyệt, triển khai
  thực hiện theo kế hoạch được duyệt.
  Trực tiếp liên hệ với các trường học để giới thiệu tư vấn bán sản phẩm.
  Thực hiện việc chăm sóc và phát triển kinh doanh ở địa bàn được giao phó.
  Phối hợp với kế toán để theo dõi và xử lý công nợ khách hàng.
  Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của của quản lý và BGĐ.

 • Nhân viên bán hàngCÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI THỰC PHẨM TH
  2/2016 - 6/2016

  Chào mừng khách hàng vào cửa hàng, tư vấn và giới thiệu sản phẩm
  Cung cấp thông tin sản phẩm cho khách hàng để tăng cường chủng loại mặt hàng
  trên hóa đơn
  Tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn liên quan trưng bày và quản lý tồn kho
  Duy trì hình ảnh sạch sẽ, chuyên nghiệp, thân thiện bên trong và ngoài cửa hàng
  Tuân thủ nghiêm túc nội qui lao động
  Tuân thủ nghiêm túc các qui trình điều hành cửa hàng
  Tư vấn khách hàng và tăng cường việc bán hàng thông qua kiến thức sản phẩm

Trình độ học vấn
 • Nhà hàng khách sạnCAO ĐẶNG NGHỀ DU LỊCH SÀI GÒN
  6/2013 - 12/2016

  Tốt nghiệp loại khá, điểm trung bình 7.0

Các kỹ năng
 • Tin học văn phòng
  60%
 • Tiếng Anh
  40%
Các kênh liên hệ
Liên hệ