GIỚI THIỆU

Mục tiêu là muốn làm việc trong môi trường năng động để phát triển bản thân hơn, làm việc liên quan tới kinh doanh đặc biệt trong ngành logistic và xuất nhập khẩu

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viê n kinh doanhCông ty cổ phần Mật Ong HONEYLAND
  Tháng 2/2018 - Tháng 5/2019

  Bán hàng trực tiếp ại các hội chợ và siêu thị
  Tuyển dụng pg pb, training, quản lý
  Làm việc với ngành hàng tại siêu thị
  Chăm sóc khách hàng qua điện thoại
  Tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về giá cả, các loại mật
  ong và cách mua hàng
  Làm bảng báo cáo kết quả kinh doanh theo tuần, tháng

Trình độ học vấn
 • kinh doanh xuất nhập khẩuCao đẳng - Cao đẳng kinh tế đối ngoại
  Tháng 9/2014 - Tháng 8/2017

  Tốt nghiệp bằng trung bình, điểm trung bình 6.7
  Đạt chuẩn anh văn đầu ra TOIEC 550
  Trong quá trình học tập siêng năng, chăm chỉ, cố gắng hoàn thành
  các kiến thức và kỹ năng mềm
  Tham gia các hoạt động tình nguyện mùa hè xanh, quyên góp ủng
  hộ, chăm sóc trẻ em khuyết tật, mồ côi…

Các kênh liên hệ
Liên hệ