GIỚI THIỆU

Sinh viên làm thêm

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viên bán hàng Bolzano
  4/2017 -

  Nhân viên bán hàng part time

Trình độ học vấn
 • Dược sĩCao Đẳng Y Dược Hồng Đức
  6/2017 -

  Đang học

Các kỹ năng
 • Bán hàng - Tư vấn
  80%
 • Kỹ năng chăm sóc khách hàng
  70%
Các kênh liên hệ
Liên hệ