GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Tích cóp kinh nghiệm, phát triển kiến thức, kỹ năng và nưng lực bản thân.

Trình độ học vấn
 • Quản trị kinh doanh MarketingĐại học Dân Lập Duy Tân Đà Nẵng
  9/2013 - 5 /2017

  Xếp loại tốt nghiệp: Xuất Sắc

Các kỹ năng
 • Microsoft Office
  80%
 • Kỹ năng thuyết trình
  90%
Các kênh liên hệ
Liên hệ