GIỚI THIỆU

SỞ THÍCH
 • Du Lịch
 • Thể thao
 • Đọc sách
 • Chụp ảnh
 • Viết lách
 • Ca nhạc

Các kỹ năng
 • Kinh Doanh/Bán Hàng (1 năm)
  80%
 • Nhân Sự/Hành Chính (1 năm)
  80%
 • Quảng cáo/Marketing/PR (1 năm)
  80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ