GIỚI THIỆU

THÔNG TIN CHUNG – Là người chính trực, tính cách chín chắn, nghiêm túc, kín đáo, biết quản lý và điều tiết thông tin. – Có tinh thần và trách nhiệm cao, hướng tới mục tiêu công việc và mục tiêu của tổ chức. – Có chính kiến rõ ràng. Không cứng nhắc, và linh hoạt trong xử lý công việc. – Là người cầu thị và chủ động trong công việc, trong giao tiếp.

Kinh nghiệm làm việc
 • GSBHCÔNG TY TNHH JUPITER FOODS VIỆT NAM
  9/2017 - Hiện tại

  1. Lập kế hoạch Kinh doanh tuần/tháng/quý.
  2. Tăng độ bao phủ hình ảnh sản phẩm của công ty khu vực được giao.
  3. Đảm bảo hàng tồn kho NPP, cửa hàng.
  4. Đảm bảo doanh số tháng/quý/năm.
  5. Xây dựng mối quan hệ với đối tác, khách hàng, đội nhóm.
  6. Xây dựng và phát triển đảm bảo đội ngũ nhân sự bán hàng hoàn thành công việc.

 • GIÁM SÁT BÁN HÀNGCông Ty CP KYVY
  10/2015 - 3/2017

  1. Lập kế hoạch Kinh doanh tuần/tháng/quý.
  2. Tăng độ bao phủ hình ảnh sản phẩm của công ty khu vực được giao.
  3. Đảm bảo hàng tồn kho NPP, cửa hàng.
  4. Đảm bảo doanh số tháng/quý/năm.
  5. Xây dựng mối quan hệ với đối tác, khách hàng, đội nhóm.
  6. Xây dựng và phát triển đảm bảo đội ngũ nhân sự bán hàng hoàn thành công việc.

 • SS - Sale Super visorCông Ty XNNC Nam Dương
  8/2012 - 8/2015

  – Tuyển dung ,đào tạo ,quản lý nhân viên bán hàng.
  – Theo dõi và phân bổ chỉ tiêu cho từng nhân viên.
  – Quản lý ,hổ trợ ,theo dõi định hướng tuyến bán hàng (MCP) ,chỉ tiêu cho từng nhân viên.
  – Lập và đề xuất kế hoạch chương trình ,doanh số cho cấp trên.
  – Lập kế hoạch ,chiến lược gia tăng doanh số trên từng nhãn hàng và sản phẩm.
  – Thu nhập thông tin đối thủ cạnh tranh và đề xuất giải pháp.
  – Lập kế hoạch Work With với từng nhân viên trên thị trường.
  – Giải quyết vấn đề phát sinh tại khu vực trên từng nhân viên.
  – Báo cáo ngày-tuần-tháng.

Trình độ học vấn
 • Quản Trị Kinh DoanhTrường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
  10/2009 - 7/2012
Các kỹ năng
 • Giải Quyết Vấn Đề
  80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ