GIỚI THIỆU

Làm việc trong một môi trường năng động, nhiều cạnh tranh, thử thách.

Kinh nghiệm làm việc
 • Thực tậpGPP CA MAU
  7/2019 – 8/2019
 • Thực tậpPVMTC
  7/ 2018 –8/ 2018
 • PHÓ CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ VĂN HÓA VÀ NGHỆ THUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM
  2017 - 2019
Trình độ học vấn
 • Lọc Hóa DầuĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM
  2016 – 2020

  GPA: 3.15/4

Danh hiệu & Giải thưởng
 • Học bổng Honeywell
  2018 – 2019
 • Giải nhì kỳ thi Olympic hóa học toàn quốc
  2018
 • Sinh viên có thành tích xuất sắc
  2018
 • Giải nhất cuộc thi “Dấu Ấn PVU”
  2017
Các kỹ năng
 • IELTS Certificate of 5.5 overall
  %
 • Word, Excel, Microsoft office
  %
 • Làm việc nhóm
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ