GIỚI THIỆU

Phát triển bản thân, tìm được ngành nghề ổn định, phù hợp với bản thân, thu nhập ổn định Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt Mức lương thỏa thuận để phù hợp với năng lực bản thân và công ty Mong muốn làm công việc lâu dài

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Kinh Doanhcông ty TNHH Nam Phương
  Tháng 9-2018 đến 9-2019:

  Nhân viên kinh doanh thuốc BVTV, chăm sóc hệ thống đại lý, mở rộng thị trường
  Chào và bán những mặt hàng của công ty
  Các công việc liên quan

Trình độ học vấn
 • Bảo Vệ Thực Vật Trường Đại Học An Giang
  2015 - 2019
Các kênh liên hệ
Liên hệ