GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Làm việc tìm kiếm tu nhập cho cá nhân, học hỏi và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, và môi trường hòa đồng.

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viênCông ty UBM
  10/2016 - 12/2016
Trình độ học vấn
 • Xã hội họcĐại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Tp. Hồ Chí Minh
  9/2013 - 2 /2017
Các kỹ năng
 • MS Office
  80%
 • Giao Tiếp
  90%
 • Thuyết Phụ Khách Hàng
  85%
Các kênh liên hệ
Liên hệ