GIỚI THIỆU

.

Kinh nghiệm làm việc
  • Nhân Viên

    Công việc của tôi là tuyển dụng nhân sự partime và quản lý team cho các chương trình sự kiện. Ngoài ra, hiện tại tôi đang là sinh viên Luật năm cuối nên có kiến thức, hiểu biết về pháp luật, có thể ứng dụng trong quá trình làm việc như : soạn thảo hợp đồng hay các vấn đề pháp lý khác. Rất mong được hợp tác làm việc cùng các Anh, Chị.

Các kênh liên hệ
Liên hệ