GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Trở thành quản lý cấp cao trong vòng 2 năm

Kinh nghiệm làm việc
 • ASM, trưởng phòng kinh doanhCONG TY TNHH TRADE PRO
  3/2015 - 4/2018

  Cấp bậc: Trưởng phòng
  Nhiệm vụ chính: Quản lý và điều hành kinh doanh

Trình độ học vấn
 • Quản trị kinh doanhĐại học Dân Lập Hồng Bàng Tp. Hồ Chí Minh
  9/2006 - 6 /2010
Các kỹ năng
 • Tin học văn phòng
  80%
 • Kỹ năng lãnh đạo
  80%
 • Kỹ năng đàm phán
  90%
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
  80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ