GIỚI THIỆU

– Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt. – Mức lương thỏa thuận để phù hợp với năng lực bản thân và Công ty. – Phấn đấu để tương lai được làm việc ở một vị trí cao hơn phù hợp với khả năng của mình, nhằm phục vụ cho sự phát triển chung của công ty và lợi ích cá nhân – Tận tâm với công việc, yêu nghề, tôn trọng đồng nghiệp và luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Phiên DịchFpt Software
  Tháng 08-2018 đến 04-2019

  Phiên dịch tài liệu kỹ thuật
  Soạn thảo văn bản
  Báo cáo công việc theo yêu cầu

 • Biên / Phiên Dịch Tiếng Trungcông ty Appota
  Tháng 01-2015 đến 12-2017

  Biên phiên dịch mail, cuộc họp cho giám đốc
  Chuẩn bị tài liệu cho giám đốc
  Báo cáo công việc hàng ngày

Trình độ học vấn
 • Ngoại Ngữ Tiếng Trung Đại Học Huflit
Các kỹ năng
 • Làm việc nhóm
  70%
 • Giải quyết vấn đề
  70%
 • Tiếng Trung
  80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ