Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Kinh DoanhTỔ CHỨC SỰ KIỆN OMG
  02/2019 - 08/2019
 • Nhân Viên Hành ChínhCÔNG TY TNHH TVV EQUIPMENT WAREHOUSE
  03/2018 - 12/2018
Trình độ học vấn
 • Kinh doanh quốc tế TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG (ĐẠI HỌC)
  2019 - HIỆN TẠI
Các kỹ năng
 • Giao tiếp
  80%
 • Thuyết trình
  80%
 • Quản lý thời gian
  70%
Các kênh liên hệ
Liên hệ