GIỚI THIỆU

Áp dụng những kinh nghiệm về kỹ năng bán hàng, quản lý con người, quản lý cửa hàng, quản lý doanh thu và sự hiểu biết về thị trường để trở thành một quản lý chuyên nghiệp, mang đến nhiều giá trị cho khách hàng cũng như lợi ích cho Công ty, giúp Công ty tăng số lượng kháchhàng và mở rộng tập khách hàng.

Kinh nghiệm làm việc
 • Quản Lý Cửa HàngCÔNG TY GUTA CAFE
  11/2018  07/2019

  – Nắm vững quy trình vận hành và nội quy công ty, đảm bảo thực hiện đúng
  quy trình làm việc tại cửa hàng
  – Tiếp nhận và triển khai các thông tin từ Quản lý khu vực về nội quy công
  ty, chương trình khuyến mãi và các chính sách ban hành
  – Đảm bảo các tiêu chuẩn về dịch vụ, mang đến cho khách hàng trải
  nghiệm chất lượng phục vụ cao
  – Kiểm soát chất lượng sản phẩm, đảm bảo sự đồng nhất trong thức uống
  tại cửa hàng
  – Tìm kiếm, đề xuất các kế hoạch, chương trình để quảng bá, mang hình
  ảnh cửa hàng gần gũi và tiếp cận tốt được với Khách hàng tìm năng xung
  quanh khu vực
  – Chịu trách nhiệm với doanh thu và kiểm soát chi phí của cửa hàng, tạo ra
  và duy trì sự phát triển lợi nhuận cho cửa hàng.
  – Thực hiện đúng các chỉ số (tỉ lệ) theo yêu cầu công ty đưa ra
  – Kiểm soát và theo dõi hàng hóa tại cửa hàng đảm bảo luôn đủ hàng sử
  dụng cho vận hành và quản lý tồn kho hiệu quả
  – Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh của cửa hàng
  hoặc theo yêu cầu của Quản lý khu vực
  – Phụ trách quản lý đội ngũ nhân sự cửa hàng, tạo môi trường làm việc
  thân thiện và hòa nhập cho các thành viên
  – Sắp xếp hiệu quả nhân sự trong ca hợp lý, đảm bảo sức khỏe cho nhân
  viên và tối ưu hóa giờ công
  – Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đào tạo cho nhân viên tại cửa hàng về
  nghiệp vụ chuyên môn
  – Lắng nghe, quan tâm và hỗ trợ những khó khăn hay thắc mắc của nhân
  viên

 • Quản Lý Khu VựcCÔNG TY TNHH FAMILY MART VN
  10/2013  09/2018

  – Phối hợp với Trưởng phòng vận hành thiết lập và triển khai kế hoạch hoạt
  động tại các cửa hàng thuộc khu vực phụ trách để đạt mục tiêu kinh
  doanh;
  – Chịu trách nhiệm kiểm soát chi phí tại cửa hàng và thực hiện đúng các chỉ
  số theo yêu cầu Công ty đưa ra;
  – Quản lý, xây dựng các chương trình khuyến mại của khu vực đảm bảo
  đúng ngân sách và hiệu quả;
  – Đưa ra các đề xuất, giải pháp để phát triển kinh doanh khu vực được giao
  bền vững và hiệu quả.
  – Xây dựng và trực tiếp quản lý đội ngũ Quản Lý Cửa Hàng trong khu vực
  mình phụ trách;
  – Xây dựng & điều hành, đào tạo đội ngũ nhân sự đạt hiệu quả theo số
  lượng và chất lượng (quản lý định biên & giờ công nhân sự, hoàn thành các
  chỉ số về công việc, chất lượng nhân viên, đào tạo & có phương án dự
  phòng khi biến động);
  – Tạo cơ hội thử thách và truyền cảm hứng cho nhân viên để đạt được kết
  quả kinh doanh
  – Thường xuyên tiến hành đánh giá hoạt động, cung cấp thông tin phản hồi
  cần thiết;
  – Thực hiện các công việc khác theo sự điều động của cấp trên.

 • Quản Lý Cửa HàngCÔNG TY TNHH FAMILY MART VN
  10/2011  09/2013

  – Quản lý nhân viên, quản lý doanh thu, quản lý hàng hoá, quản lý chiphí
  hao hụt cửa hàng
  – Đặt hàng, nhận hàng, chuyển hàng, huỷ hàng, theo dõi date hànghoá, kết
  ca, nộp tiền ngân hàng
  – Sắp xếp lịch làm theo ca, phân công công việc làm cho từng nhânviên,
  chấm công hằng tháng
  – Lập kế hoạch phát triển nhân viên, phát triển cửa hàng, tăng doanhthu,
  chạy chương trình khuyến mãi của công ty, chạy target hàng thángcủa
  công ty.
  – Lập báo cáo hằng tuần cho Quản lý khu vực

Trình độ học vấn
 • Công nghệ thông tinCAO ĐẲNG FPT
  09/2012  12/2015

  Tốt nghiệp loại Khá

Các kỹ năng
 • tin học văn phòng
  100%
 • Tiếng Anh
  100%
Các kênh liên hệ
Liên hệ