GIỚI THIỆU

Môi trường làm việc thân thiện công việc phù hợp ổn định Có cơ hội học tập và phát triển bản thân tích lũy nhiều kinh nghiệm, xử lí công việc hiệu quả, nhanh chóng

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Đào TạoGlobal Art Creative Viet Nam
  2018 - 2019
Trình độ học vấn
 • Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng
  2018
Các kỹ năng
 • Lập kế hoạch
  7%
 • Quản lý thời gian
  4%
 • Giao tiếp
  5%
 • Thuyết Trình
  4%
 • Năng động
  10%
Các kênh liên hệ
Liên hệ