GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Muốn tìm một công việc gắn bó lâu dài và thử sức mình trong một công việc mới và kiếm thu nhập

Kinh nghiệm làm việc
  • Nhân viên sales websiteCông Ty Nina
    09/2018 - 02/2019
Trình độ học vấn
  • Trung học phổ thông Trần Văn Bảy
    02/2014 - 02/2016
Các kỹ năng
  • Bán Hàng
    70%
Các kênh liên hệ
Liên hệ