GIỚI THIỆU

– Mục tiêu ngắn hạn : hoàn thành các chỉ tiêu doanh số, nhân sự khi nhận nhiệm vụ trong công việc. – Mục Tiêu dài hạn: Nỗ lực hoàn thiện và học tập để định hướng phát triển thăng tiến trong nghề nghiệp quản lí, mục tiêu hướng đến là trở thành một Giám Đốc Điều Hành. – Mong muốn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thử thách, nâng cao kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn. – Nỗ lực tối đa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự nghiệp cá nhân, đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Kinh nghiệm làm việc
 • Trưởng Phòng Kinh doanhCty CP BDS Khải Hoàn Land
  05/2018 - nay

  – Kết hợp phòng nhân sự tuyển dụng
  – Đào tạo và tranning nhân sự mới
  – Tiếp nhận dự án và lên kế hoạch triển khai dự án
  – Lập kế hoạch makerting và bán hàng
  – Họp nhân sự và phân bổ chỉ tiêu kế hoạch
  – Kiểm tra, đánh giá kết quả công việc củng như về năng lực của từng
  nhân sự
  – Khen thưởng và tạo động lực để phát triển kinh doanh phòng

 • Quản lýHệ thống lẩu gà ớt hiểm 109
  10/2017 - 5/2018

  • Tiếp nhận và đào tạo những nhân sự theo văn hóa của cty.
  • Tiếp nhận và xử lí những phàn nàn của khách hàng củng như ý kiến
  của nhân viên
  • Quản lí tài chính và lập bản báo cáo cho cty.
  • Thúc đẩy hoạt động của cửa hàng để đạt được doanh số của cty đề ra.
  • Kiểm kê hàng hóa toàn kho và báo cáo xuất nhập lên cty.
  • Giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên

 • Quản LýCửa hàng Mumuso Hàn Quốc
  04/2017 - 10/2017

  Phân công và giám sát nhân viên theo từng khu vực
  • Kiểm tra việc sắp xếp hàng hóa lên kệ theo quy chuẩn của công ty
  • Thực hiện việc xuất nhập hàng hóa để đảm bảo nhu lượng cung cầu
  • Tiếp nhận và đào tạo nhân viên mới theo đúng văn hóa công ty.
  • Tiếp nhận và xử lí những phàn nàn của khách hàng củng như ý kiến
  của nhân viên.
  • Kiểm kê hàng theo xuất nhập theo từng ngày
  • Tổng kết doanh thu và lợi nhuận theo tháng và quý

 • Tự Kinh doanhKinh doanh và quản lý nhà hàng Ốc Đảo
  07/2016 - 2017

  Tổ chức tuyển dụng và đào tạo nhân viên
  • Kiểm tra và nhập hàng hóa nguyên liệu đảm bảo nguyên liệu cho bếp
  • Phân công khu vực trực và giám sát quá trình thực hiện của nhân viên
  • Kiểm tra và báo cáo doanh số thu chi với co-fouder

Trình độ học vấn
 • Giáo dục chính trịTrường Đại Học Sài Gòn
  2012 - 2014

  Dừng lại sau 2 năm học và tham gia nghĩa vụ quân sự

 • Lớp học marketing online 2017

  facebook ads, google ads, zalo ads

 • Lớp học thiết kế website wordpress 2018

  thiết kế landipage, website.

 • Các khoá học kỹ năng mềm

  kỹ năng giao tiếp, tự tin trước đám đông. Kỹ năng lãnh đạo

Các kỹ năng
 • Makerting online:
  80%
 • Giao tiếp:
  80%
 • Làm việc nhóm:
  70%
 • vi tính văn phòng:
  70%
Các kênh liên hệ
Liên hệ