GIỚI THIỆU

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. – Phát triển kỹ năng bản thân, đặc biệt kỹ năng giao tiếp; học tập, trau dồi kinh nghiệm thực tiễn. – Tiếp xúc, trao đổi với những cá nhân có thâm niên trong lĩnh vực kinh doanh

Trình độ học vấn
  • Quản Trị Doanh Nghiệp Đại Học Bình Dương
    2015 - 2019
Các kênh liên hệ
Liên hệ