GIỚI THIỆU

– Áp dụng kinh nghiệm làm việc dưới áp lực công việc cao để hoàn thành tất cả công việc được giao. – Trong thời gian 2 tháng sẽ nắm rõ kiến thức chuyên môn và tự hoạt động độc lập. Mục tiêu trong 1 năm sẽ thăng tiến lên vị trí khác tại công ty. – Tăng sự ổn định trong công ty bằng việc duy trì những việc làm cũ cùng với đóng góp khả năng cá nhân để công ty tiếp tục phát triển theo đúng định hướng.

Kinh nghiệm làm việc
 • Hỗ trợ tư vấnCTY TNHH BHNT Vietcombank – Cardif
  Tháng 06/2018 – Tháng 04/2019

  – Tiếp nhận data khách hàng từ ngân hàng Vietcombank.
  – Chăm sóc khách hàng, tiếp thị, bán chéo các sản phẩm
  của Vietcombank.
  – Cung cấp các giải pháp tài chính, bảo hiểm cho khách
  hàng.
  – Hỗ trợ giải quyết bồi thường, khiếu nại từ khách hàng.
  – Báo cáo tình trạng khách hàng và quá trình làm việc trực
  tiếp cho bộ phận quản lý.
  – Hỗ trợ các công việc xử lí giấy tờ, hồ sơ tại ngân hàng.

 • Tư vấn viên – Trưởng nhóm kinh doanhCTY TNHH BHNT Dai-ichi Life
  Tháng 12/2016 – Tháng 4/2018

  – Tìm kiếm, tiếp thị giải pháp bảo hiểm nhân thọ cho khách
  hàng.
  – Lập data khách hàng để chăm sóc, hỗ trợ khách hàng
  lựa chọn giải pháp.
  – Hỗ trợ giải quyết bồi thường, khiếu nại từ khách hàng.
  – Quản lí nhân viên kinh doanh, đặt doanh số và hỗ trợ
  hoàn thành chỉ tiêu.
  – Báo cáo trực tiếp tình hình kinh doanh lên Trưởng phòng
  và các bộ phận chức trách liên quan.

Trình độ học vấn
 • Cử Nhân Cao Đẳng Quản Trị Kinh DoanhTRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
  2014 - 2017
Các kỹ năng
 • Nhiệt huyết
  80%
 • Thích nghi
  100%
 • Tích cực
  80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ