GIỚI THIỆU

Có cơ hội làm việc học hỏi trong nhiều môi trường chuyên nghiệp. Trao dồi kinh nghiệm nâng cao nghiệp vụ, có cơ hội gắn bó và phát triển lâu dài trông môi trường chuyên nghiệp hòa đồng, thân thiệt.

Kinh nghiệm làm việc
 • nhân viê n kinh doanhcông ty Viễn Xanh
  Tháng 3/2019 - Tháng 6/2019

  tìm kiếm khách hàng từ nguồn data của công ty, đặt lịch hẹn với
  khách hàng, gặp gỡ khách hàng để tìm hiểu rõ mong muốn của họ và
  chốt đơn

 • t hu ngâncửa hàng ZARA
  Tháng 11/2018 - Tháng 1/2019

  Tính tiền cho khách hàng.
  Đầu ngày nhận quỹ và kết quỹ cuối ngày.
  Dọn dẹp sạch sẽ khu vực quầy đứng của mình.

 • T hực t ập sinhTrung tâm khoa học và công nghệ môi trường CESAT
  Tháng 5/2018 - Tháng 9/2018

  + hổ t rợ công t ác khảo sát đ ánh giá t ác đ ộ ng môi
  t rườ ng
  + hổ trợ công tác viết hồ sơ môi trường.
  + đi thực tế khảo sát công tác viết báo cáo ĐTM cho dự án.

 • nhân viê n bán hàngCIRCLE K
  Tháng 10/2015 - Tháng 6/2016

  Tính tiền cho khách hàng.
  Nhận tiền giao ca đầu ca làm, bàn giao lại vào cuối ca.
  Sắp xếp hàng hóa, dọn dẹp nhà kho.
  Dọn dẹp, vệ sinh các thiết bị có trong cửa hàng.

Trình độ học vấn
 • ký t huật môi t rườ ngCử nhân - đại học Công Nghệ Tp.Hcm
  Tháng 9/2014 - Tháng 9/2018

  – Đạt thành tích sinh viên 5 tốt.
  – Chứng nhận sinh viên xuất sắc.
  – Khen thưởng lớp học tiến tiến.
  – Chứng nhận kỹ năng mềm.

Các kỹ năng
 • Dự Toán Công Trình
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ