Kinh nghiệm làm việc
 • MAKETING LEADERACE COOK VIETNAM CO.,LDT
  8/2018-8/2019
 • MAKETING INTERNLUXURY GOODS INDUSTRY
  1-3/2018
 • MAKETING INTERNTAISUN CORP
Trình độ học vấn
 • business Englishho chi minh city university of education
  2013-2018
 • Chinese Languageho chi minh city university of education
Các kỹ năng
 • english
  90%
 • chinese
  90%
 • japan
  30%
Các kênh liên hệ
Liên hệ