Kinh nghiệm làm việc
 • Phó Giám đốc TTMS Nguyễn Kim Kiên Giang. PGĐ kiêm TP Dịch vụ & CSKH TTMS Nguyễn Kim Kiên Giang. - TP Dịch vụ & CSKH TTMS Nguyễn Kim Kiên Giang.
  Từ 26/09/2017 đến 01/2019

  Kiểm tra Giám sát chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động, doanh số của Trung Tâm Chi nhánh Kiên Giang.
  – Kiểm tra Giám sát chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động, Phòng Dịch vụ & CSKH, Quản lý kinh doanh, doanh số B2B.
  – Kiểm tra Giám sát các hoạt động trong phòng như: BTBD, CSKH, bảo hành, cài đặt dịch vụ và các dịch vụ sau bán hàng.

 • - CV Kiểm soát DVHM. Thủ kho (KVHM và TTMS cấp Đặc Biệt) Chi nhánh Nguyễn Kim Kiên Giang. Trưởng phòng Dịch vụ & Chăm sóc Khách hàng - Chi nhánh Nguyễn KimKiên Giang. - Trưởng phòng Dịch vụ &; CSKH kiêm Trưởng Phòng Kho vận - Chi nhánh Nguyễn Kim Kiên Giang.Công ty CPTM Nguyễn Kim
  Từ 06/2008 đến 09/2017

  – Kiểm tra giám sát thực hiện tuân thủ các dịch vụ bảo hành, giao nhận lắp đặt, sau bán hàng.
  – Giám sát hoạt động xuất/ nhập kho theo đúng quy định.
  – Kiểm tra Giám sát các hoạt động trong phòng như: BTBD, CSKH, bảo hành, cài đặt dịch vụ và các
  dịch vụ sau bán
  hàng.
  – Kiểm tra Giám sát các hoạt động trong phòng DV & CSKH, Phòng Kho Vận về kho bãi xuất/ nhập hàng, giao nhận lắp đặt các dịch vụ sau bàn hàng

 • NV Giao nhận Tổ trưởng Giao nhậnCông ty CPTM Nguyễn Kim
  Từ 15/12/2003 đến 12/2005

  Nhận thông tin giao hàng, đến kho lấy hàng giao, HDSD thu tiền nộp kế toán

Trình độ học vấn
 • Đại học Hutech.
  1996 – 2001
 • Đại học Hồng Bàng.
  2001 – 2002
 • Trường Đại Kinh tế.
  2016 – 2018
Các kênh liên hệ
Liên hệ