Kinh nghiệm làm việc
 • Giám Sát Bán HàngCông ty dược Phẩm Nhất Nhất
  2014-6 HIỆN TẠI

  Thực hiện giám sát, kiểm tra các hoạt động của Sale liên quan đến các chương trình trình trade marketing mà ban lãnh đạo công ty đưa ra.
  Kiểm tra mức độ hài lòng của khách hành thông qua kênh telephone và trực tiếp ngoài thị trường.
  Khảo sát và phân tích chương trình, chiến lược của đối thủ cạnh tranh
  Thực hiện báo cáo công việc hàng tuần cho Ban Giám Đốc
  Hổ trợ Ban Giám Đốc quản lý nhân viên thị trường và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

 • Trưởng Nhóm TelesaleCông ty Bảo Hiểm AAA
  2009-1 2014-9

  – Giám sát, Tiếp nhận và xử lý cuộc gọi của khách hàng liên quán đến các khiếu nại về các hoạt động kinh doanh
  Phối hợp với các Phòng Ban ( P. Hành Chánh, P. Bồi Thường, P. kế Toán, Ban Điều Hành) về các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc giải quyết và chi trả Bồi Thường
  – Thực hiện kiểm tra và giám sát nhân viên trong bộ phận Call Center nhằm đạt được KPIs được giao.
  – Tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng Quốc Tế khám bệnh và điều trị tại các bệnh viện ở Việt Nam, gỏi bảo lãnh thanh toán viện phí cho bệnh viện khi được yêu cầu

Trình độ học vấn
 • Đại Học - Ngữ Văn Anh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
  2012-11 2012-11
Các kỹ năng
 • tin học văn phòng
  70%
 • Hòa đồng
  70%
 • Lập kế hoạch
  70%
Các kênh liên hệ
Liên hệ