GIỚI THIỆU

Mục tiêu nghề nghiệp – Nâng cao thu nhập cho bản thân cũng như gia đình – Mong muốn làm công việc lâu dài – Mong muốn được thăng tiến trong công việc

Trình độ học vấn
 • Đại học Kinh Tế Tài NguyênTrường Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Tphcm
  2015 - 2019

  Xếp loại tốt nghiệp Khá

Các kỹ năng
 • + Quản lý thời gian
  80%
 • + Quản lý stress
  80%
 • + Quản lý giao tiếp
  80%
 • + Học hiệu quả + Nghề nghiệp
  90%
Các kênh liên hệ
Liên hệ