GIỚI THIỆU

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt. Mức Lương thỏa thuận để phù hợp với năng lực bản thân và Công ty. Mong muốn làm công việc lâu dài

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Quản Lý Sinh ViênTrường Cao Đẳng Nghề Du Lịch Sài Gòn
  Tháng 06-2019 đến 09-2019:

  Soạn sổ cho giảng viên trước khi giảng viên lên lớp
  Quản lý sinh viên, điểm danh và kiểm tra tác phòng đồng phục
  Xử lý những trường hợp như bảo lưu, đình chỉ…

Trình độ học vấn
 • Quản Trị Kinh Doanh Cao Đẳng Bách Việt
  2017 - 2019
Các kênh liên hệ
Liên hệ