GIỚI THIỆU

Tìm cơ hội làm việc mới ở Đà Lạt đồng thời tăng thêm kinh nghiệm làm việc để hoàn thiện kỹ năng

Kinh nghiệm làm việc
  • Nhân viên thị công giấy dán tường và sale giấy dán tườngcông ty giấy dán tường Trần Lê
    Thang 9/2018 - Tháng 7/2019
Các kênh liên hệ
Liên hệ