GIỚI THIỆU

Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kinh nghiệm và kỹ năng đã có trong công việc đảm nhận và học hỏi thêm kinh nghiệm Công việc ổn định để gắn bó lâu dài Tìm kiếm cơ hội thăng tiến, thành công trong công việc Góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển

 

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Kinh DoanhKinh Doanh Tư Nhân
  6-2018 đến 12-2019

  – Tìm kiếm khách hàng
  – Cung cấp, tư vấn đầy đủ và chính xác thông tin sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng
  – Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có
  – Phát triển mối quan hệ khách hàng và kênh khách hàng mới
  – Kí hợp đồng, chốt hợp đồng, thanh lý hợp đồng khách hàng mình chăm sóc

Trình độ học vấn
 • Y sĩ đa khoaCao Đẳng Phương Đông Đà Nẵng
  2012 đến 2014
Các kỹ năng
 • Làm việc nhóm
  70%
 • Tin học văn phòng
  70%
Các kênh liên hệ
Liên hệ