GIỚI THIỆU

.

Kinh nghiệm làm việc
  • Nhân viên bán hàng Mỹ Phẩm Ngân Anh
    1/2014 - Hiện tại
Các kỹ năng
  • Tin học văn phòng
    70%
  • Kỹ năng bán hàng
    70%
Các kênh liên hệ
Liên hệ