GIỚI THIỆU

Là người suy nghĩ nhanh chóng có thể giao tiếp và xây dựng mối quan hệ với khách hàng, tôi sáng tạo và sẵn sàng học hỏi để có thêm kiến ​​thức, giúp đạt được kết quả tốt nhất trong bất kỳ dự án. Bên cạnh đó, tôi đang tìm kiếm một vị trí phù hợp với sự kết nối giữa thống kê và sáng tạo để học hỏi và phát triển trong con đường sự nghiệp trong tương lai.

Kinh nghiệm làm việc
 • Sales and Operation ExecutiveVietnam Industry Research and Consultancy
  04/2018 – 6/2019

  – Kỹ năng tư duy phân tích từ nghiên cứu và lựa chọn
  thông tin liên quan để tạo báo cáo
  – Chăm sóc khách hàng từ việc xử lý các yêu cầu từ hơn
  15 khách hàng hiện tại
  – Kỹ năng quản lý từ công ty kiểm soát
  hoạt động, chi phí hàng tháng và lịch trình
  thời gian giao hàng
  – Bán kỹ năng tìm kiếm khách hàng mới từ khác nhau
  buồng và phương tiện truyền thông xã hội Linkedin.

 • Airbnb HostMunich - Germany
  09/2017 – 02/2018

  Thuê hai phòng cho du khách đến Munich qua Airbnb
  ứng dụng
  Kỹ năng giải quyết vấn đề khi khách nhận phòng và
  kiểm tra
  – Kỹ năng quản lý tiền mặt khi khách thanh toán
  Ứng dụng Airbnb
  – Kỹ năng giao tiếp từ gặp gỡ khách du lịch xung quanh
  Châu Âu

 • Teaching Assisstant of Micro EconomicsInternational University
  09/2016 – 12/2016

  – Kỹ năng tổ chức từ việc xem xét tất cả các bài học và
  bài tập
  – Kỹ năng quản lý thời gian từ giảng dạy và học tập

 • Financial Controller SupportBeton 6 Corporation
  07/2016 – 09/2016

  – Kỹ năng phân tích từ kết quả báo cáo tài chính của
  công ty so với các đối thủ cạnh tranh của nó
  – Kỹ năng giao tiếp từ hợp tác với người khác
  các phòng ban

Trình độ học vấn
 • UniversityInternational University – Vietnam National University – Ho Chi Minh City
  09/2013 – 02/2019

  Corporate Finance – GPA 78.8/100

 • UniversityMunich University of Applied Sciences
  09/2017 – 02/2018

  6-month Exchange Program, Bachelor

Các kỹ năng
 • TeamWork
  90%
 • Kỹ năng giao tiếp
  90%
 • Kỹ năng quản lý thời gian
  90%
Các kênh liên hệ
Liên hệ