GIỚI THIỆU

Mục tiêu nghề nghiệp Môi trường làm việc thân thiện Chế độ theo quy định Công việc phù hợp và ổn định Có cơ hội học tập và phát triển kỹ năng chuyên môn Tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, xử lý công việc hiệu quả nhanh chóng.

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Tư VấnShinhan Finance
  06-2019 đến 08-2019

  Mức lương: 3.000.000 VND
  Mô tả công việc:
  Tìm kiếm, tư vấn, giúp khách hàng hoàn thành hồ sơ vay vốn

 • Nhân Viên Phục VụThe Coffee House
  1/2017 đến 4/2017

  Mô tả công việc:
  Trực tiếp thực hiện công việc phục vụ khách hàng
  Ra món theo từng số lượng của khách hàng theo đúng bàn khi bộ phận pha chế và bếp làm xong.
  Dọn dẹp ly, tách dơ trên bàn.

Trình độ học vấn
 • Quản Trị Kinh DoanhĐại học Đại Học Tài Chính - Marketing
  2016 - 2019

  Xếp loại tốt nghiệp: Khá

Các kỹ năng
 • + Làm việc nhóm
  80%
 • + Giải quyết vấn đề + Ra quyết định
  80%
 • + Quản lý sáng tạo
  80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ