GIỚI THIỆU

Tìm kiếm một vị trí trong lĩnh vực đấu thầu và quản lý dự án, nơi có thể áp dụng các kỹ năng đàm phán, kiến thức pháp lý và kinh nghiệm làm việc trước đây của tôi được tối ưu hóa để mang lại lợi ích cho công ty.

Kinh nghiệm làm việc
 • Chuyên viên phát triển kinh doanhCÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHÁT
  09/2017 - 06/2019

  – Làm việc trực tiếp dưới sự chỉ đạo và phân công của Phó Tổng Giám Đốc- phụ trách kinh
  doanh;
  – Trực tiếp liên hệ làm việc với những đối tác lớn của công ty;
  – Phối hợp với đối tác lên kế hoạch và hoàn thiện các hồ sơ thủ tục giai đoạn tiền đấu thầu;
  – Lập dự toán, bốc tách, kiểm tra khối lượng dự toán cho phù hợn với định mức gói thầu và
  hình thức lựa chọn nàh thầu;
  – Đọc hiểu các yêu cầu kỹ thuật để lên phương án thực hiện các Hồ sơ dự thầu, Chào giá cạnh
  tranh…;
  – Soạn thảo và quản lý các hợp đồng hợp tác;
  – Theo dõi và lập báo cáo tình hình thực hiện các dự án của Phòng;
  – Đôn đốc khối kỹ thuật triển khai và nghiệm thu bàn giao dịch vụ cho khách hàng;
  – Thẩm định các thiết bị của đối tác;
  -Tham gia vào quá trình hợp tác với các công ty trong cùng lĩnh vực để làm đa dạng sản
  phẩm, dịch vụ của công ty;
  – Phối hợp với các phòng ban có liên quan để ban hành chính sách giá bán hàng.

 • Nhân viên bán hàngCỬA HÀNG TIỆN LỢI B'SMART
  09/2016 - 03/2017

  – Bán hàng trực tiếp tại cửa hàng;
  – Quảng bá các chương trình khuyến mãi;
  – Lập báo cáo sản lượng bán ra hàng ngày;
  – Trông coi cửa hàng.

Trình độ học vấn
 • Luật họcĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
  12/2017 - NAY
 • Điện tử viễn thôngĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHI MINH
  10/2013 - 10/2017
Danh hiệu & Giải thưởng
 • Sinh viên 5 tốt cấp trường
 • Nhân viên xuất sắc năm Công ty Cổ phần Công Nghệ Tiên Phát
Các kênh liên hệ
Liên hệ