Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viên kinh doanh Thiết bị y tếCông ty TNHH MEDISOL
  03/2018 - 11/2018

  – Đóng góp ý kiến lên kế hoạch kinh doanh sản phẩm hiện có (máy đo
  huyết áp, máy phân tích thành phần cơ thể) tại các đơn vị tiềm năng
  (Bệnh viện, PKĐK, phòng Gym…)
  – Khai thác thông tin khách hàng để tư vấn về sản phẩm, báo cáo trực
  tiếp về quản lý mỗi ngày
  – Thường xuyên chăm sóc khách hàng cũ và tìm hiểu về nhu cầu hiện
  tại của những khách hàng tiềm năng
  – Hỗ trợ giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, triễn lãm, DEMO tại các
  đơn vị khách hàng mới.
  – Các đơn vị đã tiếp cận và phụ trách:BV Chợ rẫy, BV phụ sản Hùng
  Vương, BV ĐH Y Dược, BV Tim Tâm Đức,…

 • Nhân viên tư vấn tại cửa hàngCông ty URBANFOX
  12/2018 - 5/2019

  – Giới thiệu, hướng dẫn và trả lời thắc mắc của khách hàng và đối tác
  vể mô hình và phương thức hoạt động.
  – Ghi nhận số lượng khách ra vào, mức độ quan tâm đến mô hình của
  khách và báo cáo về cho quản lý mỗi ngày
  – Kiểm tra, ghi nhận số lượng hàng hóa ra vào cửa hàng
  – Chỉnh sửa hình ảnh, thống kê, nhập liệu để upload sản phẩm lên hệ
  thống trang web bán hàng của công ty
  – Kiểm duyệt sản phẩm, tìm và sửa lỗi thông tin của các sản phẩm hiện
  có trên trang web.
  – Hỗ trợ chạy event, quảng cáo tăng cơ hội tiếp cận khách hàng.

 • Nhân viên phát triển kinh doanhCông ty URBANFOX
  6/2018 - 9/2019

  Nhân viên phát triển kinh doanh
  – Chăm sóc khách hàng hiện có, quản lý các hợp đồng và thỏa thuận
  kinh doanh.
  – Tìm khách hàng tiềm năng mới thông qua nhiều kênh: website, sự
  kiện, mối quan hệ được giới thiệu, v.v.
  – Lập kế hoạch hàng tháng / hàng tuần để đảm bảo đạt được mục tiêu
  đã được chỉ định.
  – Gửi email, gọi điện thoại để giới thiệu dịch vụ cho khách hàng, sắp
  xếp cuộc họp và giải quyết các vấn đề phát sinh.
  – Gặp mặt đối tác, giới thiệu sản phẩm và thuyết phục.

Trình độ học vấn
 • Công nghệ Sinh họcĐại học Quốc tế - ĐHQG TP.HCM
Các kênh liên hệ
Liên hệ