GIỚI THIỆU

Sử dụng các kỹ năng mềm, tích lũy kinh nghiệm, đem lại giá trị lợi ích cho khách hàng và góp phần xây dựng công ty phát triển

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu và Overseascông ty GNVTQT An Pha
  06/2016 đến hiện tại

  Tìm kiếm đại lý mới, tạo mối quan hệ tốt với đại lý để có giá
  tốt cho sales.
  Liên hệ với hãng tàu hoặc coloader, Submit SI, làm Bill of
  Lading
  Lấy booking từ agent đối với hàng nhập theo dõi hàng,
  submit manifest, làm thông báo hàng đến, lệnh giao hàng.
  Giải quyết các vấn đề phát sinh, chỉnh manifest, công văn xin
  dán nhãn,..
  Chăm sóc khách hàng.

 • Nhân viên kinh doanhcông ty TNHH Headway Logistics
  06/2015 đến 05/2016

  Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc các khách hàng hiện có.
  Tập hợp các thông tin yêu cầu làm hàng của khách hàng và
  thông tin lại cho các bộ phận chứng từ, giao nhận để họ nắm
  bắt yêu cầu riêng của mỗi khách hàng và tiến hành handle
  hàng theo đúng quy trình và lịch tàu.
  Tạo mối quan hệ chăm sóc khách hàng.
  Luôn theo sát lô hàng và phối hợp các bộ phận chứng từ giải
  quyết kịp thời các vấn đề phát sinh

Trình độ học vấn
 • Đại Học trường DHQT Hồng Bàng
Các kỹ năng
 • MS Office: World, excel, power point, Outlook
  %
 • Tiếng anh giao tiếp
  %
 • Kỹ năng mềm; Lắng nghe, làm việc nhóm, MBTI
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ