Nhu Tang Nguyen Quynh

có trách nhiệm trong công việc, muốn thử sức nhiều lĩnh vực

GIỚI THIỆU

Có trách nhiệm trong công việc, muốn thử sức nhiều lĩnh vực

Kinh nghiệm làm việc
 • SALE​ ​ASSISTANTCTCP CỬA HIỆU & SỨC SỐNG
  2015​ ​-​ ​2016

  -bán hàng
  -quản lý hàng hóa
  -kiểm kê

 • RECEPTIONISTANNA SPA
  2017​ ​-​ ​2017

  -tư vấn khách hàng
  -chăm sóc khách hàng
  -sale
  -lập báo cáo hàng ngày

Trình độ học vấn
 • Chuyên ngành: Quản Trị Kinh DoanhCAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  2016

  Tốt nghiệp loại: Khá

Các kênh liên hệ
Liên hệ