Kinh nghiệm làm việc
 • fieldsaleGrabfood
  8/2018-12/2018

  -Khảo sát thị trường khu vực
  -Cập nhật thông tin khách hàng trong khu vực, tìm kiếm và tiếp cận khách hàng
  -Liên hệ khách hàng tìm hiểu nhu cầu và sắp xếp lịch hẹn

 • Sales AgentFoody Coord
  5/2017- 7/2018

  – Khảo sát thị trường khu vực
  -Cập nhật thông tin khách hàng trong khu vực, tìm kiếm và tiếp cận khách hàng
  -Liên hệ khách hàng tìm hiểu nhu cầu và sắp xếp lịch hẹn

 • KOI
  4/2016-3/2017

  Pha chế
  Cashier
  Bếp
  Trainning

Trình độ học vấn
 • Điện- Điện tửĐại học Công nghiệp
Các kênh liên hệ
Liên hệ