GIỚI THIỆU

Có thể đi làm ngay Có thể đi công tác.

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Kinh Doanh Viettel
  3/2017 - 5/2018

  Cấp bậc: Nhân viên
  Nhiệm vụ chính:
  Giới thiệu, tư vấn khách hàng về sản phẩm.
  Làm báo cáo hằng ngày.
  Triển khai các chương trình khuyến mãi của công ty
  Thực hiện các công việc khác do cấp trên đề ra.

Trình độ học vấn
 • Bằng cấp cao nhất: Đại học

Các kỹ năng
 • Tin học văn phòng
  80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ