GIỚI THIỆU

Nhận được vị trí và công việc có đủ cơ hội để học hỏi kinh nghiệm, kiến thức và ki năng để phát triển bản thân. Bằng những nỗ lực, kinh nghiệm học tập, nhiệt huyết sẽ cố gắng đóng góp hết khả năng của mình cho cty.

Trình độ học vấn
  • quản trị kinh doanh quốc tếđại học Quốc Tế Hồng Bàng

    cử nhân Loại khá

Các kênh liên hệ
Liên hệ