Kinh nghiệm làm việc
 • Cửa hàng phóVINMART +
  01/2019 - 08/2019

  •Quản lý nhân sự làm việc tại cửa hàng: Đào tạo, sắp xếp
  lịch làm việc, điều động nhân viên, kiểm tra công việc, đánh
  giá nhân viên, giải đáp những thắc mắc của nhân viên, và
  xử lý xung đột giữa các nhân viên.
  • Đặt hàng, quản lý và điều phối hàng hóa: Liên hệ với nhà
  cung cấp để đổi, trả hàng khi cần thiết, chuyển hàng, nhận
  chia sẻ hàng hóa từ những cửa hàng khác.
  • Quản lý doanh số cửa hàng (theo dõi, kiểm tra doanh số,
  phân tích và xác định các lý do doanh thu tăng hoặc giảm
  đột xuất, phân tích và xác định các cơ hội có thể giúp cửa
  hàng tăng doanh số).
  • Phối hợp với Phòng Marketing trong các chương trình
  truyền thông, thu hút khách hàng đến cửa hàng: phát tờ
  rơi, dán poster, nghiên cứu thị trường quanh khu vực CH
  khai trương
  • Đảm bảo nhân viên luôn phục vụ với dịch vụ tốt nhất và
  giải quyết tốt những khiếu nại của khách hàng.
  • Thực hiện các công việc và nhiệm vụ khác theo sự phân
  công của GDKV.

 • Nhân viên văn phòngVTC MOBILE
  11/2016 - 12/2018

  -Cập nhật Ghi chép phản ánh kịp thời các thông tin giao
  nhận hàng hóa hàng ngày: Kiểm tra số lượng, đơn giá của
  từng sản phẩm, lấy đó làm căn cứ xuất hoá đơn cho khách
  hàng.
  – Cuối ngày vào bảng kê chi tiết các hoá đơn bán hàng và
  tính tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT (nếu có) trong
  ngày.
  – Tính toán và phản ánh chính xác tổng giá tính toán của
  hàng bán ra bao gồm cả doanh thu bán hàng, thuế giá trị
  gia tăng đầu ra của từng nhóm hàng, từng hoá đơn khách
  hàng, từng đơn vị trực thuộc ( theo các của hàng, quầy
  hàng…).
  – Xác định chính xác giá mua thực tế của lượng hàng đã
  tiêu thụ đồng thời phân bổ phí thu mua cho hàng tiêu thụ
  nhằm xác định hiệu quả bán hàng.
  – Kiểm tra, đôn đốc tình hình thu hồi và quản lý tiền hàng,
  quản lý khách nợ theo dõi chi tiết theo từng khách hàng, lô
  hàng số tiền khách nợ, thời hạn và tình hình trả nợ…
  – Tập hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời các khoản chi phí bán
  hàng, thực tế phát sinh và kết chuyển (hay phân bổ), cho
  phép bán hàng cho hàng tiêu thụ làm căn cứ để xác đinh
  kết quả kinh doanh.
  – Cung cấp thông tin cần thiết về tình hình bán hàng, phục
  vụ cho việc chỉ đạo và điều hành kinh doanh của doanh
  nghiệp. Tuỳ theo yêu cầu quản trị mà bản báo cáo sẽ khác
  nhau giữa các đơn vị: Có thể báo cáo bán hàng theo hoá
  đơn, báo cáo theo mặt hàng, có thể báo cáo theo công
  nợ, cũng có thể báo cáo theo từng khu vực…
  – Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất,
  tồn vào cuối ngày.
  – Quản lý hợp đồng giao dịch với khách hàng
  – Hỗ trợ công việc cho kế toán trưởng.
  – Các công việc khác liên quan theo yêu cầu.

Trình độ học vấn
 • Quản trị kinh doanhTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH (ĐẠI HỌC)
  2010 - 2010
Các kỹ năng
 • Làm việc nhóm
  95%
 • Năng động
  100%
 • Hòa đồng
  100%
Các kênh liên hệ
Liên hệ