Kinh nghiệm làm việc
 • CSKHCông ty CPĐT DVPT PHƯƠNG NAM
  2018-12 HIỆN TẠI
Trình độ học vấn
 • Khoa Học Thư ViệnTrường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh
  2016-11
Các kỹ năng
 • Chăm Sóc Khách Hàng (1 năm)
  %
 • Tiếng Anh
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ