GIỚI THIỆU

– Mục tiêu ngắn hạn: Mong muốn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Học hỏi kinh nghiệm cho bản thân cũng như hoàn thiện các kỹ năng ngày càng tốt – Mục thiêu dài hạn: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự nghiệp cá nhân, đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Kinh nghiệm làm việc
 • Sale AdminCÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LUCKY STAR
  04/2019 11/2019

  – Hỗ trợ phát triển thị trường online các sản phẩm
  của Lucky Star
  – Quản trị nội dung, hình ảnh của các sản phẩm
  trên các trang thương mại điện tử: Website,
  Facebook, Email, Instagram, youtube…
  – Điều phối xuất nhập hàng và theo dõi quá trình
  giao hàng của đơn vị vận chuyển, giám sát và tổng
  kết tình trạng hàng hoá và thu hồi công nợ của mỗi
  đơn hàng
  – Theo dõi, chăm sóc khách hàng cũ
  – Lập báo cáo thông tin khách hàng hằng ngày
  – Hỗ trợ xử lý các công việc khác khi có yêu cầu

 • Nhân viên tư vấn trực tiếp kênh Ngân hàng SốNGÂN HÀNG TNHH MTV CIMB VIỆT NAM
  10/2018 04/2019

  – Tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm
  thẻ VISA Debit
  – Giới thiệu và hướng dẫn khách sử dụng App của
  Ngân hàng
  – Theo dõi, chăm sóc khách hàng cũ
  – Lập báo cáo thông tin khách hàng hằng ngày
  – Hỗ trợ xử lý các công việc khác khi có yêu cầu

Các kỹ năng
 • Giao tiếp:
  100%
 • Làm việc nhóm:
  80%
 • Tiếng Anh:
  60%
 • Tin học văn phòng:
  100%
Các kênh liên hệ
Liên hệ