GIỚI THIỆU

Mục tiêu ngắn hạn: Tìm được một công việc phù hợp với bản thân, có thêm thu nhập cá nhân. Mục tiêu dài hạn: Trở thành một trong những người kinh doanh nắm bắt tốt thị trường lĩnh vực bán lẻ

Kinh nghiệm làm việc
  • NHÂN VIÊN TƯ VẤN DỊCH VỤANN BEAUTY CLINIC
    01-2019 08-2019

    Tư vấn bán gói dịch vụ thẩm mỹ – chăm sóc khách hàng

Trình độ học vấn
  • Quản trị kinh doanhĐH MỞ TP HCM
    11-2015 07-2017

    Bảo lưu

Các kênh liên hệ
Liên hệ