GIỚI THIỆU

– Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt. – Mức lương thỏa thuận để phù hợp với năng lực bản thân và Công ty. – Phấn đấu để tương lai được làm việc ở một vị trí cao hơn phù hợp với khả năng của mình, nhằm phục vụ cho sự phát triển chung của công ty và lợi ích cá nhân

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Kinh DoanhCông ty Thiết Bị Nội Thất Cao Cấp
  Tháng 02-2017 đến 05-2019:

  Tìm kiếm và phát triển .
  Tư vấn khách hàng về dịch vụ và sản phẩm của công ty
  Thực hiện các công việc khác được giao

Trình độ học vấn
 • Quản trị kinh doanh Trường Đại Học Công Nghiệp Tp HCM
  2013 - 2016
Các kênh liên hệ
Liên hệ