GIỚI THIỆU

– Cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao; – Tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự.

Trình độ học vấn
  • Quản trị kinh doanh tổng hợpTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
    08-2016 07-2019

    Chưa tốt nghiệp

Các kỹ năng
  • TIN HỌC
    70%
Các kênh liên hệ
Liên hệ