GIỚI THIỆU

Tôi tên là Nguyễn Ngọc Anh. Tôi mong muốn có một công việc làm giờ hành chính. Tôi có khả năng bán hàng, tư vấn và chăm sóc khách hàng. Tôi có kinh nghiệm làm việc online, tư vấn khách hàng qua điện thoại, tư vấn bán hàng thời gian.

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Bán HàngMATTANA
  01/2018 - HIỆN TẠI

  – Giao tiếp hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm
  – Tư vấn những mẫu sản phẩm mới và phù hợp với khách
  hàng
  – Tính tiền cho khách hàng tại quầy
  – Nhận hàng, bổ sung hàng hóa lên quầy kệ
  – Lập báo cáo thu chi tại cửa hàng, báo cáo chi phí quỹ tại
  cửa hàng hàng ngày cho cấp Quản lý
  – Lập báo cáo xuất nhập tồn hàng hóa, vật dụng hỗ trợ
  bán hàng, các văn phòng phẩm
  – Trưng bày và sắp xếp hàng hóa lên quầy kệ
  – Bàn giao ca về tiền két, tiền quỹ giữa các ca bán hàng
  hàng ngày theo ca làm việc.
  ngày
  – Kiểm kê hàng hóa hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
  – Thu thập thông tin khách hàng mới cho cửa hàng

 • ICOMPANYNhân Viên Marketing
  01/2012 - 12/2017

  – Phụ trách về email marketing
  – Chuẩn bị nội dung, hình ảnh ,thực hiện việc gửi email
  marketing giới thiệu sản phẩm mới, thông báo các chương
  trình của công ty triển khai đến với khách hàng.
  – Thực hiện việc lưu trữ, sắp xếp, phân loại sàng lọc email
  khách hàng và bảo quản dữ liệu khách hàng được bảo mật.
  – Hỗ trợ phòng kinh doanh tổ chức các chương trình
  khuyến mãi: hội thảo, triển lãm, sự kiện ra mắt sản phẩm
  mới.
  – Tham gia các buổi học đào tạo của công ty

 • Nhân viên chăm sóc khách hàngCÔNG TY CP CƠN BÃO TRIỆU PHÚ
  11/2010 - 12/2011

  – Liên hệ với khách hàng qua điện thoại theo data của công
  ty hoặc các mối quan hệ bên ngoài để tư vấn về chương
  trình hội thảo, khóa học đào tạo của công ty.
  – Thuyết phục khách hàng đủ điều kiện nhanh chóng hoàn
  tất học phí để tham gia các chương trình đào tạo
  – Theo dõi và thuyết phục những khách hàng đang suy
  nghĩ, chăm sóc khách hàng cũ để mở rộng danh sách
  khách hàng.

Trình độ học vấn
 • Quản trị doanh nghiệp thương mạiCAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI (TRUNG CẤP - NGHỀ)
  2008 - 2008
Các kỹ năng
 • Quản lý thời gian
  70%
 • Giải quyết vấn đề
  70%
 • Hòa đồng
  70%
Các kênh liên hệ
Liên hệ