GIỚI THIỆU

Phát triền tương lại, gắn bó lâu dài với môi trường làm việc. Trở thành một nhân viên tốt của công ty

Kinh nghiệm làm việc
 • NHÂN VIÊN TƯ VẤNTrung Tâm Anh Ngữ ApaxLeaders
  25/3/2019 - 30/8/2019

  Tư vấn chương trình học tiếng anh, mô hình học tiếng
  anh, tầm quan trọng của tiếng anh. Thuyết phục Phụ
  Huynh mua khóa học

 • NHÂN VIÊN BÁN HÀNGGS 25
  25/3/2018 - 1/3/2019

  Sữa chữa và lắp đặt các thiết bị điện tử của công ty cũng
  như thiết bị của khách hàng. Hỗ trợ xử lý các mảng liên
  quan đến thiết bị điện của tòa nhà.

 • NHÂN VIÊN BÁN HÀNGFamily mart
  25/6/2017 - 1/3/2018

  Sữa chữa và lắp đặt các thiết bị điện tử của công ty cũng
  như thiết bị của khách hàng. Hỗ trợ xử lý các mảng liên
  quan đến thiết bị điện của tòa nhà.

Trình độ học vấn
 • KỸ THUẬT CÔNG NGHỆĐại học Văn Hiến
  2015-2019
Danh hiệu & Giải thưởng
 • HOẠT ĐỘNG
  5/2015 - 05/2017

  TÌNH NGUYỆN VIÊN
  Nhóm tình nguyện Hoa Phượng Đỏ
  Tham gia cách hoạt động tình nguyện, dọn dẹp vệ sinh
  thành phố, giúp đỡ trẻ em ở các làng sos

Các kỹ năng
 • Tiếng Anh
  %
 • Tin học văn phòng
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ